MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Ubezpieczenia korporacyjne

ubezpieczenie firmy

Korporacja

Zacznijmy od tego czym jest sama korporacja. W potocznym rozumieniu w ten sposób określa się przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu działania, którego zasady działania określą sformalizowane procedury i schematy.  W języku prawniczym korporacja to osoba prawna, która posiada członków. W tym znaczeniu korporacją jest np. stowarzyszenie, spółka akcyjna. Przeciwieństwem korporacji jest osoba prawna typu zakładowego czyli np.fundacja.

Ubezpieczenia Korporacyjne

Intuicja może podpowiadać, że ubezpieczenia korporacyjne do ubezpieczenia dla korporacji. Jednakże nie jest to prawda. Pojęcie ubezpieczeń korporacyjnych jest wytworem praktyki rynkowej, które nie jest zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. Bywa  rozumiane w sposób różnoraki. Nie ulega jednak wątpliwości, że nie ma wiele wspólnego z korporacją w rozumieniu powyższego akapitu.

Ubezpieczeniami korporacyjnymi nazywa się są wszelkie ubezpieczenia firm (a właściwie przedsiębiorstw). Niektóre Towarzystwa tym mianem określają produkty przeznaczone dla podmiotów osiągających określony poziom przychodu. W ubezpieczeniu mienia przedsiębiorstw jest to zwykle segment klientów generujących obrót roczny powyżej 10 MLN PLN. Przy ubezpieczenia grupowych na życie często granicą jest liczba 300 ubezpieczonych. Zatem ubezpieczenie korporacyjne w tym rozumieniu zawrzeć nawet podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej. Negocjacja warunków takich umów zwykle jest zajmuje się broker ubezpieczeniowy, a oferta przegotowywana jest najczęściej przez centrale Ubezpieczycieli lub specjalne powołane do tego komórki organizacyjne. Standard stanowi stosowanie innych Ogólnych Warunków Ubezpieczeń dla takich klientów, a nierzadko zdarza się nawet że pisane są na potrzeby konkretnego kontraktu.Ubezpieczenia korporacyjne bywa także definiowane jako wszelkie produkty niemasowe lub skierowane do innego odbiorcy niż klient indywidualny.

Ryzyka korporacyjne

Ubezpieczeniami korporacyjnymi nazywane są także produkty dotyczące specyficznych ryzyk. Jako przykłady można wymienić
– ubezpieczenia budowlano-montażowe CAR/EAR
– ubezpieczenie maszyn od awarii MBI
CARGO ubezpieczenie mienia w transporcie
– ubezpieczenie od utraty zysku nazywane także ubezpieczeniem od przerw w działalności BI (Business Interruption, ubezpieczenie od utraty przyszłego zysku inwestora ALoP
– specyficzne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w tym OC spedytora czy przewoźnika)
– ubezpieczenie pracowników w zagranicznej podróży służbowej nazywane także polisą grupową od  kosztów leczenia za granicą zatrudnionych CTI
-ubezpieczenia cybernetyczne (więcej w zakładce cyber a inne ubezpieczenia)
-ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk CPM
-ubezpieczenia środowiskowe
-product recall czyli ubezpieczenie wycofania produktu z rynku
grupowe ubezpieczenia zdrowotne
– ubezpieczenie odpowiedzialności  członków organów spółek kapitałowych i spółdzielni D&O nazywane po prostu OC zarządu

– polisa skarbowa

Ustawa z dnia z 11.09.2015 definiuje niektóre ryzyka jako duże, jednakże utożsamianie ich z ryzykami korporacyjnymi jest zbyt daleko idącym uproszczeniem.