MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

O nas

Witamy na stronie Kancelarii Brokerskiej Andiw Brokers Spółka z.o.o Ubezpieczenie

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej i rozległą wiedzę w dziedzinie prawa oraz zarządzania przedsiębiorstwami tworzymy programy ubezpieczeniowe na potrzeby konkretnego klienta. Doradzamy klientom instytucjonalnym ze wszystkich branż w pełnym zakresie ryzyk ubezpieczeniowych. Wywodzimy się z grupy kapitałowej ANDIW, podmiotu niezależnego od jakiegokolwiek ubezpieczyciela, działającego na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego od 1994. Nasz profesjonalizm, potwierdza zezwolenie KNF Nr 2012/14 oraz Europejska Akademia Planowania Finansowego.

Korzyści ze współpracy z brokerem 

1.Optymalizacja kosztu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej

Szeroka wiedza i doświadczenie pozwalają brokerowi na stworzenie programu szytego na miarę. Wieloaspektowa analiza potrzeb pozwala ujawnić obszary, w których występuje zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową. Kancelaria brokerska mając dostęp do produktów wszystkich ubezpieczycieli i szerokie rozeznanie rynkowe  jest w stanie nie tylko wybrać najkorzystniejszą ofertę, ale także negocjować dostosowanie do potrzeb danego zleceniodawcy. Produkty ubezpieczeniowe należą do najbardziej różnorodnych i skomplikowanych zagadnień finansowych, a o tym, jak istotny jest ich właściwy dobór klienci przekonują się wraz z wypłatą odszkodowania. Dlatego warto spośród wielu pośredników wybrać tych, którzy spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi organu nadzoru, a przede wszystkim reprezentujących interes mocodawcy. Na ogół broker ubezpieczeniowy nie pobiera od zleceniodawcy honorarium za swoje usługi, a jego wynagrodzenie stanowi kurtaż czyli prowizja od składki płatna przez zakład ubezpieczeń.

2.Oszczędność czasu

Do zadań brokera należą : audyt potrzeby ubezpieczeniowych, przeprowadzanie konkurs ofert, negocjuje parametrów ubezpieczenia oraz analiza propozycji ubezpieczycieli zwieńczona pisemną poradą i rekomendacją. Samodzielne przeprowadzenie takich działań przez osobę poszukującą ochrony, wymagałoby nie tylko zdobycia olbrzymiej wiedzy, a także poświęcenia wielu godzin.

3.Holistyczna analiza zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową

W dzisiejszych czasach kompleksowy program ubezpieczeniowy składa się z wielu umów ubezpieczenia. Zasoby merytoryczne renomowanej kancelarii brokerskiej powinny pozwolić na prawidłowe skonfigurowanie parametrów każdego z ubezpieczeń i uwzględnienie wzajemnych oddziaływań między poszczególnymi elementami.

4.Wsparcie na każdym etapie współpracy

Współpraca z brokerem rozpoczyna się od podpisania z nim umowy oraz udzielenia pełnomocnictwa. Następnie powinno mieć miejsce zbieranie danych oraz analiza potrzeb. Kolejny etap stanowi rozsyłanie zapytań ofertowych do ubezpieczycieli. Zebrane propozycje są przedmiotem analizy i negocjacji.  Na tej podstawie sporządzany jest raport z rekomendacją. Gdy klient podejmie decyzję wybrane Towarzystwo Ubezpieczeń  wystawia polisę. Aplikacja zarekomendowanych rozwiązań wcale nie kończy współpracy.  Broker z reguły zapewnia stały monitoring  funkcjonujących programów i pomoc  w likwidacji ewentualnych szkód.

NASZE ATUTY czyli dlaczego warto powierzyć ubezpieczenia Kancelarii Brokerskiej Andiw Brokers

Doświadczenie

ANDIW BROKERS korzysta z wypracowanego od ponad 20 lat  know-how założycieli i współpracowników spółki. Synergia doświadczeń zdobytych w różnych segmentach doradztwa nadaje naszym usługom wyjątkową jakość.

Wiedza

Heraklit z Efezu (ok. 540-480 p.n.e.) twierdził, że wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy  ją posiadają. Firma Andiw Brokers powstała między innymi po to, by wiedzę z zakresu prawa, zarządzania przedsiębiorstwami, finansów osobistych, teorii i  praktyki ubezpieczeń gospodarczych zdobywaną przez lata z wielu źródeł wykorzystywać  dla potrzeb klientów. Naszymi zasobami chcemy dzielić się nie tylko udzielając porad, ale także edukując naszych klientów aby mogli świadomie wybrać to,  co sami uznają za najlepsze.

Wszechstronność

Działalność Andiw Brokers wyrasta z troski o zapewnienie wszechstronnego  bezpieczeństwa. Dla naszych  klientów przygotowujemy i wdrażamy rozwiązania w zakresie  wszystkich produktów ubezpieczeniowych od ubezpieczeń  grupowych na życie, przez polisy D&O, ubezpieczenia cyber do ubezpieczeń środowiskowych.

Drugą specjalizację naszej kancelarii stanowi doradztwo sukcesyjne. Uniwersalną miarą sukcesu jest jego trwałość. Andiw Brokers doradza w jaki sposób uniezależnić  funkcjonowanie przedsiębiorstwa od prawnych i ekonomicznych skutków braku osób nim zarządzających oraz zabezpieczyć majątek właścicieli. Wskazujemy rozwiązania umożliwiające przekazanie biznesu określonym osobom w najdogodniejszej i najtańszej formie albo optymalizację kosztów jego likwidacji.  Oferujemy także wsparcie w zakresie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w skrócie PPK.

W tych kluczowych obszarach pomagamy klientom ze wszystkich branż, niezależnie od formy prawnej prowadzenia działalności na każdym etapie zarządzania ryzykiem. Wykorzystując naszą wiedzę i znajomość rynku z efektem synergii łączymy różne rodzaje doradztwa, by zadbać o każdy szczegół.

Indywidualne  podejście

Nieustannie  wsłuchujemy się w potrzeby  każdego z naszych klientów. Pracujemy, aby  ich oczekiwania najlepiej przełożyć na dostępne rozwiązania. Poznanie i zrozumienie sytuacji zleceniodawcy  w toku audytu pozwala wskazać i zabezpieczyć, także nieuświadomione potrzeby. O tym jak głęboko analizujemy sytuację naszych zleceniodawców, świadczą raporty z audytu i negacji.

Ubezpieczenie to instrument od, którego zależy przyszłość finansowa firmy, nie pozostawiaj go przypadkowi.