MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Blog Ubezpieczenia

 1. Ubezpieczenie ciepłowni
 2. Jak zoptymalizować wyniki inwestycji w fundusze inwestycyjne ?
 3. Kary pieniężne, grzywny a ubezpieczenie zarządu D&O
 4. Wypłata nie od ubezpieczyciela tylko od pracodawcy
 5. Ile wynosi cena oc zarządu ?
 6. Ubezpieczenie D&O w kontekście odpowiedzialności karnej władz spółki – komentarz do wybranych przepisów
 7. Ubezpieczenie członków zarządu – kogo chroni naprawdę ?
 8. Obowiązki podmiotu zatrudniającego związane z PPK
 9. Ubezpieczenie skarbowe – polisa dla członków zarządu czy księgowego ?
 10. Ubezpieczenia na życie
 11. Wyższa emerytura a PPK
 12. Ubezpieczenia korporacyjne
 13. Czego nie wiesz Pracodawco o ubezpieczeniu grupowym na życie pracowników ?
 14. Ubezpieczenia D&O – 12 mitów
 15. Cyber Ubezpieczenia a inne polisy
 16. Broker ubezpieczeniowy i jego obowiązki
 17. OC biura podróży
 18. Ubezpieczenia zdrowotne – jak wybrać najlepsze
 19. Rezygnacja z PPK
 20. Ubezpieczenia pracowników i polisy związane z zatrudnieniem
 21. Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC firmy ?
 22. Ubezpieczenie należności
 23. OC pracodawcy
 24. Gwarancje Ubezpieczeniowe
 25. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 26. Dziedziczenie środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych
 27. Ubezpieczenie środowiskowe
 28. Wybór instytucji finansowej obsługującej PPK
 29. OC władz spółki
 30. Ubezpieczenie oferty publicznej papierów wartościowych
 31. Gwarancja turystyczna
 32. Czy potrzebuję polisy skarbowej i D&O, jeśli spółkę obsługuje profesjonalne biuro rachunkowe ?

 

Zapraszamy do lektury bloga tworzenia przez Kancelarię Brokerską Andiw Brokers.

Na naszym blogu opisujemy wybrane zagadnienia dotyczące ubezpieczeń, tak by oddać ich istotę, bez zbędnego teoretyzowania. Publikacje mają ułatwić podjęcie świadomych i przemyślnych decyzji w budowie kompleksowego programu ubezpieczeń i wyborze konkretnego produktu. W zamyśle autorów blog nie ma stać wcale encyklopedią ubezpieczeń czy kompendium branżowym, ale wyjaśnieniem kwestie budzące  poważne wątpliwości lub w których popełniane są często poważne błędy. W założeniu  powinno ma być to mediów tworzone przez praktyków i dla praktyków, a szczególności dla właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami, dyrektyw finansowych i HR. Inspirację dla wielu artykułów stanowią problemy spotykane w praktyce naszej kancelarii lub pytania zadawane przez ubezpieczonych czy potencjalny klientów. Dlatego tematyka bloga ogniskuje się wokół ubezpieczeń stanowiących specjalizuję Andiw Brokers : ubezpieczenia odpowiedzialności managerskiej, ubezpieczenia pracownicze w szczególności w formie grupowej. W  publikacjach internetowych dotyczących ubezpieczeń często podkreśla się prostotę i zwięzłość przekazu. Natomiast autorzy niniejszej strony wcale nie dążą do stworzenie ubezpieczeniowego odpowiednika biblii pauperem. Publikacje ukierunkowane są na omówienie najistotniejszych aspektów poruszanego zagadania, w zakresie na tyle obszernym by jego istota nie budziła wątpliwości, a przy tym pobudzić czytelnika do refleksji i interakcji z naszymi ekspertami. Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych ze wszystkich branż.

broker@andiw.pl
696 48 76 75