MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie –  potrzeba i wyliczenie SU

Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od Twoich Potrzeb, aby je szczegółowo poznać i przeanalizować skontaktuj się z brokerem ubezpieczeniowym. W największym uproszczenie suma ubezpieczenia na życia powinna być równa kwocie środków pieniężnych potrzebnych w razie śmierci ubezpieczonego. Wskazuje się na 3 podstawowe potrzeby ubezpieczeniowe :

  • rekompensata dochodów utraconych w wyniku śmierci
  • spłata zobowiązań
  • pokrycie kosztów przekazania majątku

Ubezpieczenia na życie potrzebuje każda osoba generująca dochód z którego korzystają inni. Niezbędna jest ochrona dla żywiciela rodziny, a czasami także dla wspólnika, pracownika, kontrahenta. Książkowym stwierdzeniem jest, że suma ubezpieczenia z z tego tytułu powinna wynosić 24 krotność miesięcznych zarobków. Rzadziej mówi się 36-krotności zarobków. Jest to duże uproszczenie, albowiem ubytek w finansach może być odczuwalny nawet przez dekady. Z drugiej strony powyżej zaprezentowany sposób wyliczania nie uwzględnia zmniejszania wydatków jakie związane były osobą zmarłego.

Środki uzyskane z polisy ubezpieczeniowej mogą służyć także spłacie zobowiązań. Kredyty, pożyczki, zadłużenie na karcie kredytowej to tylko nieliczne przykłady z szerokiego spectrum długów, które z reguły stają się  wymagalne w całości  z chwilą śmierci dłużnika, nawet ten jest tylko jednym ze współzobowiązanych.

Analogicznie jak na długi, warto popatrzeć na niedokończone inwestycje. Przykładowo jeśli Przykładowo jeśli dwunastolatek od 5 lat trenuje wyczynowo sport z myślą o zawodowej karierze to przerwanie finansowania dalszych treningów sprawia, że dotychczasowe wydatki na ten cel  będzie można uznać za stracone.

Wbrew pozorom najistotniejszym wydatkiem związanym ze zgonem nie są koszty pochówku. Z reguły znacznie większe obciążenie stanowią koszty formalizacji dziedziczenia, działu spadku zachowku, podatku od spadku i darowizn.

Polisa ubezpieczenia na życie – zalety

Ubezpieczenie na życie, obok testamentu z reguły stanowi doskonałe rozwiązanie tego problemu, albowiem wypłata z polisy nie  powiększa wartości do masy spadkowej, od której zależy kwota należnego podatku spadkowego  oraz  roszczeń o zachowku. Sama wypłata nie podlega także podatkowi dochodowemu. Innym walorem produktu jest krótki okres oczekiwania na realizację świadczeń. Niezależnie jak długo, będzie się toczyć postępowanie w przedmiocie nabycia spadku, wypłata sumy ubezpieczenia powinna nastąpić w ciągu 30 dni od zgłoszenia zdarzenia.

Możliwe rozwiązania w zakresie ubezpieczeń na życie

1.Terminowe Ubezpieczenie na Życie

2.Grupowe ubezpieczenie pracownicze

3.Ubezpieczenie grupowe z indywidualnym przystąpieniem (grupy otwarte)

4.Ubezpieczenie dożywotnie

5.Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki (endowment ubezpieczenia na życie i dożycie)

ubezpieczenie na życie wrocław