MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Ubezpieczenia zdrowotne – jak wybrać najlepsze

Czym różnią się między sobą ubezpieczenia zdrowotne ?

Zdrowie jest stanem pożądanym przez wszystkich, co w połączeniu z trudnościami w dostępie do leczenia i diagnostyki w ramach społecznego ubezpieczenia zdrowotnego sprawia, że popularność produktów takich jak prywatne ubezpieczenia zdrowotnych rośnie bardzo szybko. Już teraz z tego typu polis korzysta około 2,5 MLN osób a na rynku funkcjonuje kilkadziesiąt produktów dostarczanych przez kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeń. Są to zarówno instytucje, których domeną są ubezpieczenia na życie jak i polisy majątkowe.  Oferta jest bardzo zróżnicowana pod wieloma względami. Warto mieć świadomość tych różnic, by dokonać świadomego wyboru zamiast kierować się wyłącznie wysokością składki czy renomą danego towarzystwa.

Ubezpieczenie od poważnych zachorowań czy KL to nie pakiet medyczny

Zacząć jednak należy od sprecyzowania o jakiego rodzaju produkt chodzi, gdyż pojęcie ubezpieczeń zdrowotnych czy medycznych bywa różnie rozumiane. Przedmiotem analizy będą ubezpieczenia zapewniające świadczenie in natura w postaci leczenia i diagnostyki na terytorium RP, bez względu na schorzenia na które cierpi ubezpieczony. Przedmiotem porównania nie będą ubezpieczenia od poważnych zachorowań, z których ubezpieczony w razie zdiagnozowania u niego danej jednostki chorobowej może otrzymać środki pieniężne w wysokości sumy ubezpieczenia lub jej części. Analizowane nie będą ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (KL) określane także jako polisy podróżne lub ubezpieczenia turystyczne.

Co należy uwzględnić przy wyborze ubezpieczenia zdrowotnego ?

Wybierając ubezpieczenie zdrowotne warto zwrócić uwagę na wymogi medycznej oceny ryzyka stosowane w poszczególnych produktach. W wielu ubezpieczeniach indywidualnych możliwość zawarcia danej umowy oceniana jest na podstawie ankiety medycznej. Oczywiście na rynku zdarzają się, zarówno bardzo rozbudowane, jak i składające się z zaledwie kilku pytań ankiety, ale wszystkie uniemożliwią objęcie ochroną osób z chorobami takimi jak cukrzyca czy nowotwór.

Znacznie rzadziej ubezpieczyciele dopytują o wykonywany zawód, zamykając możliwość ubezpieczenia osobą z ryzykownych profesji takich jak np. górnik czy sportowiec zawodowy.

Bardzo rzadko klienci świadomi są innego rodzaju zabezpieczenia przez antyselekcję ubezpieczeniową, jaką stanowi klauzula pre-ex (ang. pre-existing condition). W największym uproszczeniu jest to postanowienie umowne z którego wynika, że ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki stanów istniejących przed zawarciem umowy. Niektórzy twierdzą, że jest to oczywiste i naturalne ograniczenie, gdyż z samej istoty ubezpieczenia wynika, że nie może ono obejmować zdarzeń pewnych. Nikt rozsądny nie zgodzi się przecież na ubezpieczenie palącego się domu. Z drugiej strony, nie sposób nie zauważyć, że wspomniana klauzula wyłącz lwią część zastosowań polisy. W niektórych przypadkach prawie wszystkie dolegliwości można uznać za bliższe, lub dalsze skutki wady wrodzonej czy przebytej choroby. Na szczęście dla klientów ,ciężar dowodu, że dane zdarzenie wynika z istniejących wcześniej warunków leży po stronie ubezpieczyciela.

Prywatna Opieka Medyczna – karencje

Niektóre OWU przewidują także karencje na określone ryzyka. Karencja to umówiony okres czasu na początku trwania umowy ubezpieczenia, w którym nie powstaje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za określone zdarzenia. Np. przez pierwsze 3 miesiące ochrony poza zakres ubezpieczenia znajdują się świadczenia szpitalne nie wynikające z wypadku. Warto dodać, że opisane mechanizmy występują na ogół w ubezpieczeniach indywidualnych, a nie rzadko stosowane bywają przy ubezpieczeniach grupowych.

Warto zwrócić także uwagę na kryteria wiekowe dostępności danego produktu. Znaczenie ma zarówno górna jak i dolna granica. W większość pakietów przygotowanych jest dla osób do 60 lub 65 roku życia, ale zdarzają się ubezpieczenia zdrowotne które mogą nabyć osoby nawet po 80 roku życia. Standard rynkowy, od którego można spotkać przynajmniej kilka wyjątków jest obejmowanie ochroną wyłącznie osób pełnoletnich. Istotnym parametrem ochrony jest także maksymalny czas kontynuacji ochrony. Jeśli dana oferta umożliwia korzystanie ochrony, po 70 roku życia, to jest cecha pozytywnie wyróżniająca ją tle rynku. Unikalne są produkty umożliwiające dożywotnią kontynuację ochrony.

Istotny element rzetelnego porównania stanowi także opieka w razie ciąży. Niektóre warianty nie przewidują żadnych świadczeń w tym zakresie, inne ograniczają pomoc do przypadków patologi ciąży, ale są i takie, które zawierają nie tylko prowadzenie ciąży, ale także poród. Z reguły usługi związane z ciążą ograniczone są karencją, choć nie zawsze.

Ubezpieczenia zdrowotne – więcej nie znaczy lepiej

Zdaje się, ze najłatwiej skonfrontować ilość procedur, placówek medycznych, czy specjalności lekarskich dostępnych w poszczególnych ofertach, niestety tylko zdaje. Marek Tulisz Cyceron powiedział kiedyś, że argumenty nie należy liczyć, lecz ważyć. Analogicznie warto postępować wybierając ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętam np. przypadek, gdy oferta jednego z ubezpieczycieli, zawiera niewielką wzmiankę, że pakiet obejmuje zdjęcia RTG klatki piersiowej i inne, podczas gdy konkurent rozpisał podobną treść na 108 procedur. Od ilości specjalizacji medycznych, istotniejszy jest ich dobór. Znacznie częściej korzysta się bowiem z pomocy internisty niż reumatologa dziecięcego. Nie sprawiedliwym było by liczenie jako jednej placówki zarówno wielospecjalistycznego szpitala jak i gabinetu w którym przyjmuje tylko jeden lekarz. Sprawa jest jednak jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ fakt, że dany ośrodek znajduje się w liście podmiotów obsługujących bezgotówkowo dany produkt, nie oznacza wcale, że ubezpieczenie medyczne obejmuje wszystkie usługi tej placówki.

Rozsądnym jest także relatywizowaniu oceny sieci placówek do miejsca zamieszkania danego ubezpieczonego. Dla osoby mieszkającej 100 km od Wrocławia, nie ma większego znaczenia liczba przychodni czy szpitali współpracujących z wybranym ubezpieczycielem. Istotne jest za to, w jakiej odległości od miejscowości stałego pobytu znajduje się najbliższy ośrodek z sieci oraz jakie procedury są w nim wykonywane.

Już od kilku lat widoczny jest trend do zastępowania przeprowadzania konsultacji lekarskich za pomocą środków porozumiewania się na odległość , głownie komunikatorów internetowych. Tendencję nasiliło dodatkowo zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem. Warto więc zweryfikować, czy dane ubezpieczenie zdrowotne obejmuje telekonsultacje , a jeśli tak to na jakich zasadach. Na rynku pojawiły się już nawet produkty zogniskowane wokół telemedycyny.

Gwarancje, dopłaty zniżki w pakietach medycznych

Wielu może zaskoczyć także fakt, że  niektóre pakiety prywatnej opieki zdrowotnej przewidują dopłaty do niektórych badań lub zabiegów. Współpłacenie dotyczy  najczęściej rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. W najtańszych wariantach nie raz dostęp do danego rodzaju leczenia ogranicza się wyłącznie do zniżek.

Przewagą niektórych ofert jest refundacja badań i zabiegów wykonywanych poza siecią. Z tym, że ten mechanizm nie działa tak samo u rożnych ubezpieczycieli. Najczęstszym rozwiązaniem jest zwrot środków na podstawie rachunku w graniach określonych w OWU. Do rzadkości należy refundacja bez limitu, lub wypłata ryczałtowa za sam fakt odbycia wizyty.

Przy ocenie danego pakietu medycznego warto sprawdzić, czy zawiera on czasowe gwarancje dostępności usług. W zależności od rodzaju świadczeń wynoszą one z reguły od 2 do 5 dni. Trzeba mieć jednak świadomość, że wiele TU precyzuje, że chodzi o dni robocze, a inne nie.

Ubezpieczenie grupowe pracowników

Coraz częściej praktykowane jest finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników przez zatrudniającego. Nadal jednak wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy, że ubezpieczenia zdrowotne może, prócz funkcji benefitu pracowniczego ,służyć realizacji obowiązków z zakresu medycyny pracy. Prawie wszystkie dostępne pakiety przystosowane są do pełnienia takiej funkcji, ale tylko niektórzy ubezpieczyciele oferują takie rozwiązanie przedsiębiorcą zatrudniającym od 20 osób.Więcej w artykule ubezpieczenia pracownicze.

Reasumując, wielość kryteriów według, których można porównywać ubezpieczenia zdrowotne jest tak duża, że bezsprzeczne wyłonienie najlepszego produktu skazane jest na niepowodzenie. Możliwe jest co najwyżej ocena, która oferta najbardziej odpowiada potrzebą i preferencją danego klienta. Jednakże wymaga to eksperckiej wiedzy i szerokiego rozeznania na rynku, dlatego warto zdać się na brokera ubezpieczeniowego.

ubezpieczenia zdrowotne

Polecamy również inne artykuły

Cena i koszt podatkowy ubezpieczenia D&O

OC managera a odpowiedzialność karna

Dziedziczenie środków PPK

Ubezpieczenie członków zarządu 

IKZE , PKK a fundusze inwestycyjne

ubezpieczenia zdrowotne

ubezpieczenie grupowe Wrocław

Dlaczego warto korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego ?