MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Wyższa emerytura a PPK

Zabezpieczenie emerytalne

Emerytura to statystyczne ponad 20 życia, więc warto już teraz uświadomić sobie fakt, że świadczenia z ZUS i OFE stanowić będą około 30 % ostatniego wynagrodzenia beneficjenta, a zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej może wiązać się ze znacznymi kosztami. Zachowanie poziomu życia zbliżonego do okresu aktywności zawodowej możliwe jest tylko i wyłącznie przez własną zapobiegliwość. Szansą dla przyszłych emerytów są ulgi podatkowe oraz połączenie rozwiązań sukcesyjnych z emerytalnymi.

Symulacje wysokości emerytur z PPK

W dyskusjach i informacjach prasowych dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych nieustannie pojawia się pytanie czy emerytury będą wyższe dzięki PPK. Poszczególni komentatorzy udzielają różnych odpowiedzi, co biorąc po uwagę odmienne założenia nie dziwi aż tak bardzo. Ponadto niektóre analizy prowadzone są z punktu widzenia konkretnych oszczędzających a inne całego społeczeństwa. Przykładem tego pierwszego podejścia jest kalkulator zamieszczony przez Państwowy Fundusz Rozwoju. Spotkać się można także z opinią, że koszty dofinansowywania PPK z Funduszy Pracy i pracodawców tak bardzo szkodzą wzrostowi gospodarczemu, że spowodują obniżenie wynagrodzeń, a co za tym idzie emerytur.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nie programy emerytalne

Nie rozstrzygając tej kwestii, warto zwrócić, że środki zgromadzone na PPK, wcale nie muszą być przeznaczone na emeryturę. Przepisy nie zabraniają skonsumowania środków z PPK przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych. Wiek rezygnującego z uczestnictwa programie determinuje co prawda koszty wycofania środków, ale datą graniczną jest ukończenie 60 roku życia, bez względu na płeć i posiadanie prawa do emerytury.

Domyślnie 25% środków wypłacane jest jednorazowo, a reszta w 120 ratach. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie koresponduje z ideą emerytury jako świadczenia wypłacanego do końca życia. Wskaźnik dalszego średniego trwania życia dla przechodzących na emeryturę wynosi około 20 lat i systematycznie rośnie. Zakup dożywotniej renty w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie jest tylko jedną z opcji.

Oprócz tego ustawa przewiduje możliwość bezkosztowego skorzystania ze skumulowanego kapitału w razie określonych wydatków na cele mieszkaniowe oraz poważnego zachorowania uczestnika programu bądź jego dziecka lub małżonka.

Ponadto dopuszczalne jest także oszczędzanie w PPK przez pobierających emerytury. Wpłaty można rozpocząć przed ukończeniem 70 roku życia, ale aktywa mogą pracować potem jeszcze wiele lat.
Sama nazwa programu nie wskazuje na jego przeznaczenie związane z jesienią życia, choć paradoksalnie Indywidualnie Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) mogą mieć jeszcze szersze spektrum zastosowań.

PPK jako metoda oszczędzania długoterminowego

Powyższych wywodów nie należy traktować jedynie teoretycznie. Łączenie przekazu dotyczącego PPK, IKZE czy IKE z kwestią emerytur często zniechęca do skorzystania z nich. Reasumując, te programy należy traktować jako formy optymalizacji długoterminowego gromadzenia i inwestowania kapitału na dowolny cel. Niestety informacje o korzyściach : podatkowych, kosztowych, logistycznych w niewielkim stopniu przebijają się do świadomości potencjalnie zainteresowanych.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że z tytułu zasileń rachunku przez zatrudniającego i fundusz pracy można zyskać co roku kilkadziesiąt procent wartości, o korzyściach wielokrotnie niższych od standardowych opłatach za zarządzania funduszami nie wspominając. Media zamiast edukować, co dzieje się tu i teraz zanudzają spekulacjami jak wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych wpłynie na system emerytalny za kilkadziesiąt lat, nie mogąc wiedzieć co przez ten czas zostanie zmienione.

Nie wiesz jakie PPK wybrać ? Zastanawiasz się jak zoptymalizować koszty wdrożenia ?

Skontaktuj się z Nami
ANDIW BROKERS Sp.z o.o
ul. Piastowska 2/1a
59-220 Legnica
kancelariabrokerska@andiw.pl
ppk@andiw.pl
696 487 675

 

ppk

Może zainteresują Cię także następujące artykuły :

Ubezpieczenie cybernetyczne co to jest ? czy go potrzebuję ?

Polisa odpowiedzialności cywilnej kadry kierowniczej

Broker ubezpieczeniowy i jego obowiązki

Ubezpieczenie członków zarządu 

Administracyjne kary pieniężne, grzywny a ubezpieczenie władz spółki  

Ubezpieczenie grupowena życie pracowników?